ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
  • MUTCON2016
  • ประกาศ บัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดงานปัจฉิมนิเทศ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้น โดยมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "โอกาสอันรุ่งโรจน์ของว่าที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดอนาคต" โดยมี คุณเทียนไชย นกครุฑ ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวบริษัท DMC Corp (154) จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท Guzsto จำกัด เป็นผู้บรรยาย รวมทั้งได้ร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตร MBA จาก ดร. กาญจนาภรณ์ พลประทีป รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
+++ วันเวลาและสถานที่สอบ +++ - สอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. - สอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 (แยกตามสาขา) -ห้อง F902 อาคาร F ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดงานวิศวฯ สัญจรเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล
ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Network Design"
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชุดทดลองทางอิเล็กทรอนิกส์กำลัง”
More >>>

การสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนำ (Switching Losses in Semiconductor Devices)
ความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมาจากไหนบ้าง หากพิจารณาดูจะพบว่า ความร้อนที่เกิดขึ้นบนอุปกรณ์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป เครื่องจักรกลไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มักจะมาจากสาเหตุสำคัญ 2 สาเหตุหลัก คือ ความร้อนเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านความต้านทานกและความร้อนเนื่องมาจากการกลับตัวไปมาของโมเลกุล หรือการเคลื่อนไหวของโมเลกุลเนื่องมาจากความถี่

Step ในการวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง
SWOT คืออะไร? อาจจะเป็นคำถามที่หลายๆ คนคิดอยู่ วันนี้เราจะมาเรียนรู้จักกับคำๆนี้กัน SWOT นั้นคือ กลยุทธ์หรือเทคนิคด้านการตลาดรูปแบบหนึ่ง มีความหมายมาจากอักษรย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ S หรือ Strengths, W หรือ Weaknesses, O หรือ Opportunities และ T หรือ Threats บางคนอาจจะยังสับสนกับ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค แต่หากถ้าเราทำการคิดวิเคราะห์ คิดไป คิดมา แต่ละตัวจะมีข้อแตกต่างของมันอยู่ หากอยากลองคิดวิเคราะห์ตาม เราอาจจะลองวิเคราะห์ตัวเอง ด้วย step ต่อไปนี้


ทำไมต้องแข่งกันประมูลคลื่น 4G
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1)
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 9
การเขียน สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ
การยศาสตร์ในการนั่งทำงาน
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.