ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
  • MUTCON2016
  • ประกาศ บัณฑิตศึกษาอาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ” ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือนอย่างยั่งยืน ณ วิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วนเปรมชัยมิตรภาพ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในหัวข้อ “การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง (Hydrogen Sulfide Removal from Biogas by Leonardite and Red Clay Adsorbent)”

วิศวกรรมโลจิสติกส์ เยี่ยมชมดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเบอร์ดี้ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี

สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน SITEX EXPO2016
ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน”
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดงานปัจฉิมนิเทศ
More >>>
กังหันลม (Wind Turbine Generator) - ตอนที่ 1 พื้นฐานเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ปัจจุบันภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate change) ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกทุกปี ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต ทำให้ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ผลจากการศึกษาการปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พบว่า ขบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้ามีการปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงถึง 40 % ทั่วโลก ตามด้วยการขนส่ง อุตสาหกรรมและภาคอื่นๆ

Kaizen แนวคิดสู่การเปลี่ยนแปลง
ในโลกปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต นั่นหมายถึงโลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นเหตุผลหนึ่งคือความต้องการของมนุษย์มีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด ตราบใดยังละซึ่งกิเลศไม่ได้ มนุษย์ก็ยังมีความต้องการอยู่ร่ำไป ดังนั้นการปรับตัวในโลกปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงแค่อยู่กับสังคมที่ดีเท่านั้น ฐานะทางการเงินก็เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตยกเว้นว่าคนเราเกิดมาเพียบพร้อมด้วยปัจจัย 4 ครบทุกด้านไม่ต้องดิ้นรนหรือซื้อหา เงินก็อาจจะไม่จำเป็นอีกแล้ว แต่! นั่นอาจจะเป็นส่วนน้อยถึงน้อยมาก เพราะมนุษย์ทุกคนไม่ได้เกิดมา Perfectความไม่เท่าเทียมในสังคมจึงเกิดขึ้นดังนั้นเชื่อว่าไม่ว่าประเทศไหนหรือสังคมใดก็ตาม ยังต้องการระบบแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนทุกคน


พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 10
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนำ (Switching Losses in Semiconductor Devices)
Step ในการวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง
ทำไมต้องแข่งกันประมูลคลื่น 4G
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.