ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
  • MUTCON2016
  • ประกาศ บัณฑิตศึกษาผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น เป็นวิทยากรบรรยายใน “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน”
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดฝึกอบรม “โครงการการออกแบบการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการดัดแปลงสภาพอากาศ โดยเทคโนโลยีฝนหลวง-จอร์แดน” ให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศจอร์แดน โดยมีเนื้อหาที่จำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำฝนหลวง ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เชิญ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยน้ำและภูมิอากาศ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Evaluation of rainmaking operation effectiveness”

อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ และอาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มาเป็นวิทยากรในหลักสูตร เรื่อง “การปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดยาง (Rubber Mold Assembly)” และ เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การสร้างแม่พิมพ์ไม่ใช่เรื่องยาก”

สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) เข้าร่วมการประชุมกับสถาบันไทย-เยอรมัน
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดงานปัจฉิมนิเทศ
สมาชิกกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดงานวิศวฯ สัญจรเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”
More >>>

Kaizen แนวคิดสู่การเปลี่ยนแปลง
ในโลกปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต นั่นหมายถึงโลกของเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นเหตุผลหนึ่งคือความต้องการของมนุษย์มีความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด ตราบใดยังละซึ่งกิเลศไม่ได้ มนุษย์ก็ยังมีความต้องการอยู่ร่ำไป ดังนั้นการปรับตัวในโลกปัจจุบันนั้นไม่ใช่เพียงแค่อยู่กับสังคมที่ดีเท่านั้น ฐานะทางการเงินก็เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตยกเว้นว่าคนเราเกิดมาเพียบพร้อมด้วยปัจจัย 4 ครบทุกด้านไม่ต้องดิ้นรนหรือซื้อหา เงินก็อาจจะไม่จำเป็นอีกแล้ว แต่! นั่นอาจจะเป็นส่วนน้อยถึงน้อยมาก เพราะมนุษย์ทุกคนไม่ได้เกิดมา Perfectความไม่เท่าเทียมในสังคมจึงเกิดขึ้นดังนั้นเชื่อว่าไม่ว่าประเทศไหนหรือสังคมใดก็ตาม ยังต้องการระบบแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนทุกคน

พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล
พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์ 07 มิ.ย 2559 vga, gpu, GAMEPG บทความในตอนนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของจีพียู (GPU) ตั้งแต่ช่วงแรกในการพัฒนาจนถึงช่วงปัจจุบัน ว่ามีกระบวนการทำงานเปลี่ยนไป อย่างไร ในช่วงปีค.ศ. 1981 การ์ดแสดงผลตัวแรกได้ถูกผลิตขึ้นโดย IBM เรียกว่า Monochrome Graphics Adapter (MDA) หรือจอโมโนโครมนั่นเองซึ่งสามารถแสดงผลได้เพียงแค่สีเดียวและแสดงผลได้ในแบบเท็กซ์โหมดเท่านั้น


วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 10
การสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนำ (Switching Losses in Semiconductor Devices)
Step ในการวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง
ทำไมต้องแข่งกันประมูลคลื่น 4G
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1)
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.