ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
  • MUTCON2016
  • ประกาศ บัณฑิตศึกษาอาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมการประชุมและและเป็นคณะทำงาน เพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2 - สายงานแม่พิมพ์ยาง
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อออกแบบและจัดทำเครื่องมือประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ระยะที่ 2: สายงานแม่พิมพ์ยาง นอกจากนั้นยังได้ทำการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ ระยะที่ 2 สายงานแม่พิมพ์ยาง อีกด้วย

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จัดงานปัจฉิมนิเทศ
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการจัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้น โดยมีนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าร่วมรับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ "โอกาสอันรุ่งโรจน์ของว่าที่วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดอนาคต" โดยมี คุณเทียนไชย นกครุฑ ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์สำหรับระบบสมองกลฝังตัวบริษัท DMC Corp (154) จำกัด และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษัท Guzsto จำกัด เป็นผู้บรรยาย รวมทั้งได้ร่วมฟังแนะแนวการศึกษาต่อในหลักสูตร MBA จาก ดร. กาญจนาภรณ์ พลประทีป รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จัดงานวิศวฯ สัญจรเรื่อง “เรื่องน่ารู้…กฎหมายกับอาชีพวิศวกร”
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการจัด การแข่งขันโบวลิ่ง การกุศล
ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "FTTx Network Design"
รศ.ดร. อธิคม ฤกษบุตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาหลักสูตรใหม่
More >>>

พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล
พื้นฐานการทำงานของฮาร์ดแวร์แสดงผล อาจารย์อัฐพงศ์ รัตนประพันธ์ 07 มิ.ย 2559 vga, gpu, GAMEPG บทความในตอนนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของจีพียู (GPU) ตั้งแต่ช่วงแรกในการพัฒนาจนถึงช่วงปัจจุบัน ว่ามีกระบวนการทำงานเปลี่ยนไป อย่างไร ในช่วงปีค.ศ. 1981 การ์ดแสดงผลตัวแรกได้ถูกผลิตขึ้นโดย IBM เรียกว่า Monochrome Graphics Adapter (MDA) หรือจอโมโนโครมนั่นเองซึ่งสามารถแสดงผลได้เพียงแค่สีเดียวและแสดงผลได้ในแบบเท็กซ์โหมดเท่านั้น

วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 10
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอนาคตหลังปี ค.ศ. 2013 ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่ 4 (4G) จะเข้าสู่มาตรฐานใหม่ที่เรียกว่า IMT-Advanced (Release 10, 11, 12 และ 13) ที่พัฒนามาจาก IMT-2000 ตามรายละเอียดข้อกำหนดของ ITU-R 57 คือมาตรฐานสำหรับการสื่อสารไร้สายด้วยแถบความถี่คลื่นพาห์กว้างและความเร็วสูง สำหรับระบบโทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และข้อมูลต่างๆ บนพื้นฐานเทคโนโลยีเครือข่าย GSM/EDGE และ UMTS/HSPA โดยความสามารถของการเชื่อมต่อวิทยุในเครือข่ายแกนหลักที่มีความจุช่องสัญญาณและอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นด้วยเครือข่าย IP เนื่องจากสามารถรองรับกระบวนการเข้าถึงได้หลายรูปแบบ


การสูญเสียที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์สวิตช์สารกึ่งตัวนำ (Switching Losses in Semiconductor Devices)
Step ในการวิเคราะห์ SWOT ของตัวเอง
ทำไมต้องแข่งกันประมูลคลื่น 4G
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 1)
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 9
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.