MUT
FACULTY OF
ENGINEERING AND TECHNOLOGY
  • banner
  • banner
  • banner
 

TELECOMMUNICATION ENGINEERING

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (โทรคมนาคม/สารสนเทศและการสื่อสาร)

  • ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้บัณฑิตที่จบสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
  • เป็นสาขาที่ตอบโจทย์การเติบโตและการแข่งขันในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมของเทคโนโลยีการสื่อสารแขนงต่างๆ
  • สาขานี้สามารถยื่นกู้ กรอ/กยศ ได้เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนเพราะเป็นสาขาที่มีความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
  • หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิศกร และ วุฒิการศึกษาคือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

จำนวนบัณฑิตของเรา

0

แผนการเรียน


แผนการเรียน 4 ปี
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., ปวส., กศน., GED หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดสายการเรียน
แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอายุ
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021
แผนการเรียนเทียบโอน
วันเสาร์-อาทิตย์
เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
ไม่จำกัดอาชีพ
สำหรับผู้กำลังทำงาน เข้าเรียนวันอาทิตย์วันเดียว วันเสาร์ เป็นการเรียนออนไลน์
สอบถามรายละเอียดการเทียบโอน ติดต่อ 029884021

จ่ายครั้งแรก ตลอดหลักสูตร 4 ปี

ดูรายละเอียด  

กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน
ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ

Facility


Telecommunication Lab

Telecommunication Lab

 

 

Wireless Communication Lab I

Wireless Communication Lab I

 

 

Wireless Communication Lab II

Wireless Communication Lab II

 

 

Wireless Communication Lab III

Wireless Communication Lab III

 

 

Wireless Communication Lab IV

Wireless Communication Lab IV

 

 

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
6 / 5
7 / 5
campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife campuslife