ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Usรศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite
ระหว่างวันที่ 21 พฤษจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก ฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้ว ของ โรงงาน บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka
More >>>เทคโนโลยี Sound DAC (ตอนที่ 2)
ในโลกของระบบเสียงดิจิตอลที่ผ่านมา จะปฏิเสธไม่ได้ว่า ส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากของระบบ ก็คือส่วนของการแปลงแปลงสัญญาณเสียงดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก ซึ่งเทคโนโลยีการแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอกนี้ก็ได้มีการพัฒนากันมาเป็นระดับตั้งแต่วงจรที่สร้างจากความรู้พื่นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จนมาถึงวิธิการทางคณิตศาสตร์ผ่านทางทฤษฎีทางประมวลสัญญาณทางดิจิตอล(Digital Signal Processing) อันมีผลทำให้คุณภาพของตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณแอนะลอก (DAC) สูงขึ้นมาก ยกตัวอย่างเช่น ในปี 1996 เราสามารถทำชิบ DAC ให้มีไดนามิเรนได้ไม่เกิน 90 dB เท่านั้น แต่ปัจจุบันเรามี DAC ที่ ามารถทำไดนามิเรนได้เกิน 120 dB ไปแล้ว ทำให้เราน่าจะมาศึกษาความเป็นมาเป็นไปของการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อให้เราเข้าใจ สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเสียงทางดิจิตอลที่เราจะได้ยินต่อไป

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ “พลังงานที่มีแต่ข้อจำกัด”
หากพูดว่าพลังงานแสงอาทิตย์คือพลังงานธรรมชาติที่สามารถนำมาสร้างพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่จำกัด เชื่อว่าหลายคนก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “ใช่” แต่ถ้าบอกว่าการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นมีแต่ข้อจำกัด ทุกคนคงมองหน้าแล้วพูดว่า “อย่างไร”


เทคโนโลยี Sound DAC (ตอนที่ 1)
สเกลความแข็งของยาง…ฉบับเป็นกันเอง (ตอนที่ 1)
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดเปลี่ยนโลก
โครงการ EEC: ผลกระทบต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 2)
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.