ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Usรศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite
ระหว่างวันที่ 21 พฤษจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก ฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้ว ของ โรงงาน บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka
More >>>พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดเปลี่ยนโลก
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานปิโตรเลียม ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารจัดการและสำรองพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถผลิตขึ้นได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัวอย่างที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้แกสธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน หรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ นอกเหนือจากนั้น เรายังสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่นในทะเล และพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ

โครงการ EEC: ผลกระทบต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
“หากท่านใช้งานโทรศัพท์มือถือเพียงเพื่อการสื่อสาร ท่านยังคงเป็น ‘คนไทย 1.0’ หากท่านใช้โทรศัพท์มือถือในการส่ง e-mail ส่งไฟล์เอกสาร หรือใช้ประโยชน์ในการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ท่านน่าจะยกระดับตนเองเป็น ‘คนไทย 2.0’ หากท่านสามารถใช้ ‘สมาร์ทโฟน’ ได้ราวกับคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ ‘อินเตอร์เน็ต’ ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาตนเอง ติดต่อคนทั่วโลกได้ ท่านอาจได้ชื่อว่าเป็น ‘คนไทย 3.0’ หากท่านสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างเครือข่าย สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่การผลิต แล้วท่านรู้สึกว่าทำงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิตมากขึ้น แบบนี้ได้ชื่อว่าเป็น ‘คนไทย 4.0’” นี่คือสุนทรพจน์ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับคนไทยในยุค “ประเทศไทย 4.0”


ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 2)
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อนาคต/ความฝัน/ของเล่นคนรวย?
ยานพาหนะไฟฟ้าสู่ระบบกริด (Vehicle-to-grid systems: V2G)
ลำแสงแอรี่: คลื่นแสงชนิดใหม่ (Airy Beam: New Class of Optical Waves) ตอนที่ 1
วิวัฒนาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตอนที่ 11
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.