ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Usรศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัยเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite
ระหว่างวันที่ 21 พฤษจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 รศ.ดร. สัมพันธ์ พรหมพิชัย จากภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Satellite Engineering and Small Satellite ณ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก ฯ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี เยี่ยมชมกระบวนการผลิตขวดแก้ว ของ โรงงาน บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ หัวหน้ากลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีการขึ้นรูปตัวดูดซับ”
อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์ อาจารย์ประพัทธิ์ คุ้มปลีวงศ์ และคุณทวีศักดิ์ ชูยัง ผู้จัดการฝ่ายซอฟต์แวร์ บริษัทเซอร์ทซี วิชั่น จำกัด สมาชิกของกลุ่มวิจัยคาทิพ (C3ATIP) ได้รับเชิญจากสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับเกียรติจาก Professor Shigehura Morooka
More >>>สเกลความแข็งของยาง…ฉบับเป็นกันเอง (ตอนที่ 1)
ขออนุญาตเล่าความหลังนิดนึงนะครับ สมัยผมเด็กๆ ตอนที่กำลังสร้างบ้านอยู่ จะมีช่างไม้ ช่างปูน มาสร้างบ้านให้ ผมเห็นตะปูที่ช่างเค้าใช้มีสองแบบ แบบแรกตัวเรียบๆ ใช้กับไม้ ส่วนอีกแบบสีต่างจากแบบแรก ลำตัวมันไม่เรียบ ใช้กับปูน ผมก็งงว่าทำไมต้องมีหลายแบบ ด้วยความอยากรู้เลยเอาตะปูที่ใช้กับไม้มาลองตอกกับปูนดูบ้าง ผลลัพธ์คือ เจ้าตะปูตอกไม้ งอไม่เป็นท่า เลยเข้าใจ ณ นาทีนั้นเลย ว่าทำไมมันถึงมีสองแบบให้เลือกใช้กับงานสองงาน ไม่ต้องแปลกใจครับ ผมกำลังพูดถึง “ความแข็ง” ซึ่งมีนิยามแบบเข้าใจกันง่ายๆ ว่า ความแข็ง หมายถึง ความสามารถต้านการทะลุผ่าน ไม้กับปูนมีความแข็งต่างกัน จึงต้านทานการทะลุผ่านได้ต่างกันด้วย ตะปูตอกไม้อ่อนกว่าตะปูคอนกรีต จึงตอกได้แค่ไม้ ตอกคอนกรีตไม่เข้าด้วยประการฉะนี้

พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาดเปลี่ยนโลก
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความต้องการในการใช้พลังงานของประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานปิโตรเลียม ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของภาครัฐในการบริหารจัดการและสำรองพลังงานให้เพียงพอต่อการใช้งาน ในส่วนของพลังงานไฟฟ้านั้นสามารถผลิตขึ้นได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตัวอย่างที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้แกสธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหิน หรือแม้แต่พลังงานนิวเคลียร์ นอกเหนือจากนั้น เรายังสามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานทางเลือกที่เป็นพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานคลื่นในทะเล และพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ


โครงการ EEC: ผลกระทบต่อการศึกษาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ความหยาบผิวที่สำคัญในงานแม่พิมพ์ (ตอนที่ 2)
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า อนาคต/ความฝัน/ของเล่นคนรวย?
ยานพาหนะไฟฟ้าสู่ระบบกริด (Vehicle-to-grid systems: V2G)
ลำแสงแอรี่: คลื่นแสงชนิดใหม่ (Airy Beam: New Class of Optical Waves) ตอนที่ 1
More >>>Copyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.