ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

รหัสนักศึกษา * :

* สำหรับนักศึกษารหัส 57 และ 58Home
Faculty Introduction
ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทำเนียบคณบดี
สารจาก อธิการบดี
สารจาก คณบดี
วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
คณะกรรมการบริหาร
คณาจารย์
บทความที่ได้รับตีพิมพ์
VDO แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์
Departments
Electronics Engineering
Computer Engineering
Telecommunication & ICE
Control, Instrumentation and Mechatronics Engineering
Electrical Power Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Chemical Engineering
Industrial & Logistics Engineering
Undergraduate Programs
Postgraduate Programs
โครงงานวิศวกรรม
ระเบียบการดำเนินการวิชาโครงงานวิศวกรรม
Download Font ที่ใช้ในการทำรายงานวิชาโครงงานวิศวกรรม
E-Classroom
Research Center
MIMs
CAMER
D3MC
Microwave & Antenna
Career Opportunities
Contact Us
อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 อาจารย์พรพรรณ บัวกลับ ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไปเยี่ยมชมดูงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานหนองแค และบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเบอร์ดี้ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี บนเนื้อที่ 163 ไร่ เป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของบริษัทฯ และในทวีปเอเชีย คณะตัวแทนจากบริษัทให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้รับฟังการบรรยายตลอดการเข้าชมจากวิทยากร คุณปิยวรรณ์ บู่พุก ซึ่งนักศึกษาได้รับความรู้ตลอดกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รสดี และกาแฟเบอร์ดี้ด้วยกรรมวิธีที่สะอาดปลอดภัย กระบวนการขนส่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงแนวคิดในการรักษาสมดุลระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับว่าที่วิศวกรในอนาคตCopyright © 2014 Faculty of Engineering, Mahanakorn University of Technology. All Rights Reserved.